MAKLUMAT

Dengan ini kami menyatakan

  1. Kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
  2. Kami akan melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan
  3. Apabila tidak menepati janji ini kami sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 757 total views,  1 views today